Hjälp

Reparation defekt

Proshop kundenservice

 • För att vi ska hantera din reklamation ska du skapa ett reklamationsärende via denna länk här
 • Reklamationsrätten är en lagstadgad rätt för konsumenter att klaga över en köpt varas defekter. Som privatkund har du tre års reklamationsrätt. Om du är företagskund så har du ett års reklamationsrätt. 
 • När du upprättar ett reklamationsärende ska du acceptera att du har förstått att du kanske blir pålagd en testavgift. Detta är väldigt ovanligt, och gäller enbart om inget fel kan hittas alls, eller om felet inte täcks av reklamationsrätten, kan du bli debiterad en testavgift, dock max 500 DKK
 • Om felet på din defekta vara täcks av reklamationsrätten får du i första hand en reparerad vara om möjligt. Om det inte är möjligt får du en ny vara eller pengarna tillbaka.
 • Om felet är självförvållat så kommer du ofta få ett reparationserbjudande. Om du tackar nej kan du fortfarande bli debiterad en testavgift på upp till 500dkk, för att täcka teknikernas behandlingstid. 
När du upprättar en reklamation så kommer vi be om en felbeskrivning. Här kommer en kort förklaring på vad varje fält ska fyllas i med:
 • Återkommer felet sporadiskt?
  • Om du upplever att felet inte är permanent, utan vara uppstår sporadiskt, ska du svara "ja". Om felet är konstant ska du svara "nej". om du inte är säker ska du svara "vet ej".
 • Felbeskrivning:
  • Beskriv kort vad felet är, och hur vi kan återskapa det.
  • Om felet är sporadiskt (dvs. bara upptäcks ibland) är det viktigt att du beskriver hur ofta det uppstår.
  • Om möjlig får du gärna länka till en video eller bilder av felet.
 • Serienummer (S/N) / IMEI-nummer:
  • Om din vara har ett serienummer (S/N) eller IMET-nummer ska du skriva det i denna ruta.
 • Eventuellt lösenord för att logga in:
  • Om du skickar in en dator, tablet, mobiltelefon eller annan enhet med lösenordsskydd kommer vi behöva ditt lösenord för att hantera ärendet.
 • Är varan komplett? 
  • Vi vil gärna ha hela varan, inklusive alla medföljande tillbehör eftersom det gör hanteringen av reklamationsärendet enklare - och om reklamationen godkänns underlättar det vid byte till ny vara eller en återbetalning.
  • Svara ”ja” om du skickar med alla delar, "vet ej" om du inte är säker, och "nej" om du inte skickar med alla delar.
 • Har du några kommentarer till behandlingen av ditt ärende?
  • Här kan du t.ex. skriva ditt eget kundnummer, om du har köpt varan begangad från någon annan.
 • Du kan se statusen på ditt reklamationsärende i kundcentret, som du kan gå till här. Vi vet tyvärr inte mer än de uppdateringar du får via mail.
 • De flesta ärenden är avslutade inom 14 dagar, men några ärenden kan ta upp till 30 dagar.
 • Garanti och reklamationsrätt är inte samma sak. Proshop erbjuder tre års reklamationsrätt för privatkunder och ett års reklamationsrätt för företagskunder.. Garantier är ett potentielt erbjudande från producenten. Om producentgaranti erbjuds för en vara står det vanligtvis under "generellt" vid en varas specifikationer på hemsidan.
 • Garanti eller ej, så kan du som privatkund upprätta ett reklamationsärende på varor som är under 3 år gamla. Som företagskund har du ett års reklamationsrätt
 • Om din vara går sönder efter att reklamationsrätten har bortfallit, och du fortfarande har producentgaranti rekommenderar vi att du tar kontakt med producenten. 
 • Innan vi kan behandla reklamationsärendet måste vi få varan. Om du inte har fått en fraktsedel ska du maila till [email protected] med ditt reklamationsnummer
 • När vi mottagit ditt paket kommer du få automatiska uppdateringar så fort något händer i ditt ärende
 • Som företagskund står du själv för fraktkostnaderna. Vi erbjuder en fraktlösning som vanligtvis kostar 79,-
 • Det är viktigt att du beskriver vad felet är, och hur vi kan återskapa det. Om felet är sporadiskt är det väldigt viktigt att du skriver ca hur ofta det uppstår.
 • Om du vill lägga till video eller bilder till ditt reklamationsärende så kan du ladda upp dem till Youtube eller Imgur. Efteråt kan du klistra in länkar till videon/bilderna i din felbeskrivning
 • Om du inte vet hur man laddar upp filerna, kan du trycka här för en guide om hur man laddar upp videroed till Youtube, eller bilder till Imgur


 • Reklamationsnummret står på din returfraktsedel, så du måste inte skicka med din reklamationssedel. Om du har möjlighet får du dock gärna skriva ditt reklamationsnummer på en lapp, och lägga lappen i paketet. 
 • Självförvållad skada och handhavandefel innebär att du har skadat varan, och att problemet inte beror på fabrikationsfel. Det är t.ex. vätskeskador, otillräcklig emballering under returfrakt, eller felanvändning. 
 • Vi måste ta emot hela produkten inklusive tillbehör för att kunna behandla ärendet så snabbt som möjligt. Vi ser ofta datorer och telefoner där problemet inte är på själva enheten, men kanske på en laddare eller adapter.
 • Nej, det gör inte något! Så länge du emballerar varan väl så räcker det.
 • Ja det kan du, men ärendet börjar inte behandlas innan vi fått varan. Du måste även skicka in den inom rimlig tid (ca 3 månader) annars avslutar vi reklamationsärendet automatiskt.
Vi håller dig uppdaterad med automatiska meddelanden från vår tekniska avdelning så fort något händer i ditt ärende. Här är en kort lista över autmatiska meddelanden du får under ett ärende
 • När ditt paket har hamnat hos en av våra tekniker. Efter en undersökning värderar vår reklamationsavdelning om ärendet kan avslutas snabbt, eller om vi själv kan fixa problemet. I sådana fall kan du förvänta en kort behandlingstid
 • När ditt paket skickas vidare till ett externt servicecenter. Detta innebär att ditt ärende kommer ta längre tid, oftast under 14 dagar, men i vissa tillfällen kan det ta upp till 30 dagar. Datorer och telefoner skickas alltid till ett externt servicecenter.
 • När vi får ett meddelande från servicecentret om ditt ärende, eller varan i retur får du en automatisk uppdatering via mail. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har fler frågor

Ring till oss på 08-500 870 30

E-post privatkunder:
[email protected]

E-post företagskunder:
[email protected]