Hjälp

Persondatapolicy Download

1.1 Den här policyn handlar om hur Proshop a/s (”vi”, ”oss”) behandlar personuppgifter. Vi kommer i vår ”Persondatapolicy” beskriva hur vi samlar in och behandlar uppgifter om dig.


1.2 Persondatapolicyn gäller endast privatkunder.

1.3 Persondatapolicyn kan dock appliceras mot företagskunder i den förbindelse vi behandlar personuppgifter.


1.4 Persondatapolicyn gäller för alla personuppgifter du ger oss, eller vi samlar via vår www.proshop.se (”hemsidan”). 

1.5 Proshop a/s är personuppgiftsansvarig för den data vi registrerar om dig. Alla förfrågningar till oss måste göras genom supplerande kontaktuppgifter under punkt 8.

2.1 Vilka persondata samlar vi in?

2.1.1 När du besöker vår hemsida samlar vi automatiskt in data om dig och din klient, bl.a. din IP-adress, vilken browser/webbläsare du använder, vilka söktermer du använder, vilka produkter du besöker samt annan information om din dator.


2.1.2 När du köper en produkt på vår hemsida registrerar vi även följande persondata: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, IP-adress och information om vilka produkter du köper och eventuellt returnerar.

2.1.3 När du besöker vår hemsida och köper en produkt, samlar vi in data om din köpshistorik, samt data om ditt beteende på vår hemsida, till användning för onlinemarknadsföring samt målrättad marknadsföring genom våra nyhetsbrev.

2.2 Vilket syfte tjänar dessa data?

2.2.1 Persondatan som nämns i punkt 2.1.1 använder vi för att förbättra köpupplevelsen på hemsidan, samt riktad marknadsföring.

2.2.2 Persondata som nämns i punkt 2.1.2 använder vi för att leverera de produkter du köpt, samt uppfylla de förpliktelser vi har i förbindelse med konsumentköplagen och bokföringslagen.

2.2.3 Om du har tackat ja till att få vårt nyhetsbrev, använder vi personuppgifter under punkt 2.1.3 till onlinemarknadsföring samt målrättad marknadsföring i form av individualiserade nyhetsbrev, baserat på din köphistorik och hemsidebeteende.

2.3 Varför samlas data in?

2.3.1 Persondata som nämns under punkt 2.1.1 är nödvändiga för att förbättra användarvänligheten av vår hemsida, samt visa relevanta erbjudanden för dig.

2.3.2 Persondata som nämns under punkt 2.1.2 är nödvändiga för att vi skall kunna uppfylla vår del av det köpeavtal vi ingått med dig. IP-adresser registreras för att försvåra och förhindra bedrägeri.

2.4 Hur lagras dina persondata?

2.4.1 Persondata lagras på våra säkra och krypterade servrar. Vissa data ger vi vidare till tredje part. Tredje parten är i vissa fall personuppgiftsbiträde som behandlar persondata på vägnar av Proshop a/s, detta i enlighet med vår persondatapolicy och de databehandlingsavtal som ingåtts med respektive personuppgiftsbiträde. Alla persondata lagras och behandlas i enlighet med gällande lagstiftning om dataskydd.

2.5 Hur samlas dina persondata?

2.5.1 persondata samlas primärt när du skapar ett kundkonto i samband med att du slutför ett köp på hemsidan.

2.5.2 Utöver det samlas persondata i viss mån genom din aktivitet på hemsidan, bland annat med hjälp av cookies. Se mer om detta i punkt 7 i förevarande persondatapolicy.

3.1 Vi använder externa leverantörer och företag till bland annat assistera den i driften av hemsidan samt riktad marknadsföring, bl.a. remarketing, bedömning av köpupplevelse och förbättringar av hemsidan. Några av dessa externa företag är i sig själv personuppgiftsansvariga för den data som lämnas ut. Anledningen till utlämnande är en intresseavvägning i Proshop a/s respektive användarens intressen, vilket betyder att persondata endast används till sakliga samt ändamålsenliga föremål. Därutöver har Proshop a/s ingått avtal om överlämning av data med speditörer. Detta för att kunna uppfylla det ingångna köpeavtalet, mottagaren av data kan t.ex. vara PostNord.

3.2 Andra av dessa externa företag är personuppgiftsbiträden som hanterar data i enlighet med våra instruktioner. Dessa behandlar data på uppdrag av oss och Proshop a/s är därför ansvarig att personuppgiftsbiträden följer det avtal som ingåtts med oss. Samtliga personuppgiftsbiträden har ingått skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal med oss, som fastställer vad de får och inte får använda överförda data till. 

3.3 Vissa utav dessa personuppgiftsbiträden, Google Analytics v/ Google Inc, är baserade i USA, och lämpliga skyddsåtgärder för dataöverföringar till USA säkerställs med personuppgiftsbiträdets certifiering under EU-U.S. Privacy Shield. En kopia på certifieringen finns här.

Även Facebook Inc. är baserat i USA och en kopia på deras certifiering finns här.

3.4 För att förbättra köpförloppet kan angiven mailadress komma att användas för att skicka ett separat mail, där du kan utvärdera den köp- och leveransupplevelse du fått från Proshop a/s och PostNord.

4.1 Vi vill ge största möjliga insikt i vår behandling av dina persondata, och i samband med detta skall vi som personuppgiftsansvarig informera dig om dina rättigheter. 

4.2 Dokumentation

4.2.1 Som ett led i vår strävan att höja datasäkerhetsnivån kräver vi dokumentation innan vi behandlar en eventuell förfrågan, som nämns i punkt 4.3-4.9.

4.2.2 Vid förfrågan till Proshop a/s om att ta bort persondata skall vi följa en identifieringsprocess innan personlig information tas bort. Praktiskt innebär detta att det kommer skickas ett dokument till dig som en PDF-fil, detta skall skrivas under av dig. Det underskrivna dokumentet skall därefter returneras till oss, antingen i fysisk form eller inskannat som digitalt dokument.

Det inskannade dokumentet skickas till [email protected], alternativt via brev till följande adress:
 
Proshop a/s
Slet Møllevej 17
DK-8270 Højbjerg
Danmark

4.2.3 Om förfrågningar gällande övriga rättigheter som nämns nedan, är det tillräckligt om förfrågan skickas från den maildress som är registrerad. Förfrågan ombedes skickas via mail till [email protected]. Om den registrerade mailadressen inte längre finns att tillgå hänvisar vi till dokumentationskravet under punkt 4.2.2. 

4.3 Rätt till tillgång

4.3.1 Du har rätten att när som helst efterfråga vilka persondata vi har registrerat om dig, varför vi har den och vilka personuppgiftsbiträden vi använt i samband med behandlingen.

4.3.2 Denna rätt kan utövas genom att generera en automatisk rapport. Detta kan du begära genom att ta kontakt med Proshop a/s som skickar ett mail med dina personliga uppgifter till dig.


4.4 Rätt till rättelse

4.4.1 I händelse att de uppgifter du angivet till oss är felaktiga har du rätten att få detta rättat.  Om du uppmärksammar fel i uppgifterna uppmanas du att kontakta oss skriftligen så att informationen kan korrigeras.

 4.4.2 Uppgifter som registrerats i samband med att du skapar ett kundkonto har du i de flesta tillfällen själv möjlighet att korrigera via logga in på ditt kundkonto.".

4.4.3 För dokumentation, se punkt 4.2.

4.5 Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")

4.5.1 I vissa tillfällen har du rätt att begära dina persondata raderad. Detta kan göras om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för Proshop a/s att uppfylla sina förpliktelser i det köpeavtal som ingåtts, eller mot bokföringslagen. Eller om dessa inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller på annat sätt behandlats. Detsamma gäller om informationen används för att verkställa eller försvara en rättslig fordran.

4.5.2 Om du önskar att använda dig av din rätt till borttagning, ombedes du att skicka ett mail till [email protected], där du upplyser ditt kundnummer. Om det är nödvändigt, kan vi be om att skicka in kompletterande uppgifter eller dokumentation. Angående dokumentation hänvisas till punkt 4.2.

4.5.3 För automatiskt radering se punkt 5.

4.6 Rätt till begränsning av behandling

4.6.1 I vissa fall har du rätt att få begränsning av behandling av dina personliga data. Det kan vara om du t.ex. menar att informationen vi behandlar om dig är felaktig.

4.7 Rätt till dataportabilitet

4.7.1 Du har rätt att få dina personuppgifter i ett maskinläsbart format så du kan skicka dessa till annan personuppgiftsansvarig, du har även rätt att be oss att skicka detta till annan även be oss att sända personuppgiftsansvarig om detta är möjligt. 

4.7.2 För dokumentation, se punkt 4.2.

4.8 Rätt att göra invändningar

4.8.1 Du har rätt att när som helst göra invändningar mot vår behandling av personuppgifter, om du har särskilda skäl.

4.8.2 Om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för att fortsätta har vi inte längre rätt att behandla dina personuppgifter.

4.8.3 För dokumentation, se punkt 4.2.

4.9 Rätt att återkalla samtycke

4.9.1 Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke i samband med din registrering för vårt nyhetsbrev.

4.9.2 För dokumentation, se punkt 4.2.

4.10 Rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet

4.10.1 Du kan när som helst skicka en klagan till Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm, om du menar att vår behandling är personuppgifter är felaktig.

5.1 Personuppgifter vi registrerar om dig via vår hemsida behandlas som utgångspunkt i 7 år om det ej sker aktivitet på kundkontot. Aktivitet innefattar bl.a. köp, ändring av uppgifter eller blott loggat in. Kundkontot blir dvs. endast raderat om det varit inaktivt i 7 år.

5.2 Alla fakturor lagras i 7 år från utlöpt räkenskapsår i enlighet med bokföringslagen. Efter 7 år anonymiseras alla fakturor. 

5.3 Alla köpsdata tas automatiskt bort efter 7 år. 

5.4 Uppgifter vi samlat i samband med att du gett ditt samtycke till att skicka nyhetsbrev kommer att raderas om du återkallar ditt samtycke, se punkt 4,8.

6.1 Vi har tagit lämpliga tekniska samt organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig radering, samt annan form av ändring. Vi har även skydd så att din persondata ej hamnar hos obehörig tredje part eller missbrukas på annat sätt.

6.2 I förhållande till implementeringen av organisatoriska säkerhetsåtgärder har vi lämnat riktlinjer för vilka anställda som har tillgång till dina uppgifter, så att endast de anställda som kan behöva få tillgång till dina uppgifter har tillgång till dem.

8.1 Proshop a/s är personuppgiftsansvarig för de uppgifter som samlas via hemsidan.

8.2 Om du har frågor eller kommentarer om denna persondatapolicy, vänligen kontakta:

Proshop a/s
Slet Møllevej 17
DK-8270 Højbjerg
Danmark

Tlf.nr.: 08-500 870 30
E-mail: [email protected] eller [email protected]

9.1 Vi har alltid rätt att göra ändringar i denna persondatapolicy, överst på den här sidan kommer det framgå när den senaste ändringen gjordes.

9.2 Om ändringar ej accepteras är det ej möjligt för dig att använda hemsidan i framtiden.

10.1 Den här policyn var senast uppdaterad oktober 2018