Hjälp

Vandplejeprodukter

Få friskt och kristallklart badvatten med vattenvård från Swim & Fun

Upprätthåll hög vattenkvalitet i din pool genom att eliminera eller minska mängden bakterier, fjäll och andra organismer som kan växa och frodas i vattnet. Med rätt användning av vattenvård och med vattenvårdsprodukter från Swim & Fun (/swim-fun) blir badsäsongen en bris!

Swim & Funs kompletta vattenvårdsprogram följer ett unikt vårdkoncept, där produkterna delas in i fem vårdsteg. Konceptet säkerställer att produkterna alltid används i rätt följd så att resultatet alltid blir rent och klart vatten. Systemet är indelat i färgkoder och är därmed enkelt att förstå och följa. Det sparar tid och minimerar möjligheterna för eventuella fel.

Produkter i din sökning: 35