Hjälp

Prepping beredskab

Prepping – Den ultimata guiden till din egen hemberedskap

Hemberedskap är för dig som vill förbereda dig själv och din familj för krissituationer. Även om risken lyckligtvis är liten för att drabbas av utsläpp, pandemier, extrema väderförhållanden, konflikt eller totalt avbrott av el, värme och vatten, uppskattar många att vara förberedda.

Här får du en utförlig guide till hur du bygger upp din nödberedskap och förbereder dig för olika typer av kriser. Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps rekommendation att alla svenskar ska kunna klara sig själva i 7 dygn.

Vad är prepping?

Prepping är en process för att vara förberedd på krissituationer. Det är ett aktivt sätt att skapa en personlig hemberedskap och ett nödlager. Prepping är för dem som vill vara förberedda och säkerställa sin egen och sin familjs säkerhet och välbefinnande i olika former av kriser.

Nødberedskab

Så här kommer du igång med att preppa

Är det nytt för dig med hemberedskap? Här är fem grundläggande steg du kan följa för att komma igång med prepping:

 1. Identifiera de potentiella riskerna och hoten

  Vilka kriser är mest relevanta för din geografiska plats och personliga situation? Det kan vara risk för översvämning eller brist på viktig medicin.

 2. Skaffa förnödenheter

  Se till att ha tillräckligt med kontanter, mat, vatten, mediciner och andra nödvändigheter för att kunna klara dig själv och din familj i minst 7 dygn. Ha gärna en förhandspackad väska med nödvändigheter redo.

 3. Lär dig överlevnadsfärdigheter och krishantering

  Gå survival-kurser eller lär dig själv att hantera första hjälpen, matlagning utan el, vattenrening och andra viktiga färdigheter.

 4. Förbered en beredskapsplan

  Gör en detaljerad plan för hur du och din familj ska agera vid en kris. Detta kan inkludera evakueringsvägar, mötesplatser och kommunikationsmetoder.

 5. Uppdatera och underhåll

  Gå igenom och uppdatera dina förnödenheter och beredskapsplan regelbundet för att säkerställa att de är aktuella och funktionella.


Följer du dessa steg kommer du vara förberedd på en eventuell kris, de viktigaste aktiviteterna och förberedelserna. Nedan hittar du en lista med rekommenderad utrustning om du behöver förbereda dig för en krissituation.

Prepping radio

Prepper lista – Viktig utrustning och tips för kriser

Denna lista ger dig förslag på ett bra preppkit som kan vara avgörande för att upprätthålla säkerhet, kommunikation, hälsa och komfort i en krissituation. Genom att ha dessa föremål redo, är du bättre förberedd på att hantera en eventuell kris och säkerställa din och din familjs säkerhet och välbefinnande.

 • Tillräckligt med mat för minst 7 dygn. En rymlig vattenbehållare med rent dricksvatten och eventuellt ett vattenfilter om vattenförsörjningen är avbruten eller förorenad.

 • Livsviktiga mediciner och ett första hjälpen-kit/utrustning, som er helt essentielt for at kunne yde førstehjælp og håndtere mindre skader eller medicinske behov under en krise.

 • Solcells- eller batteridriven nødradio och walkie-talkies för kommunikation på korta avstånd samt för att ta emot nödsituationer och information från myndigheter utan mobilnät eller internetuppkoppling.

 • Solcells-powerbank eller större mobila solcellspaneler , för att ladda elektroniska enheter som mobiltelefoner när du inte har tillgång till vanlig ström.

 • Extra batterier för att driva ficklampor, radioapparater och andra batteridrivna enheter.

 • Ficklampa eller pannlampa som snabbt kan bli nödvändig vid strömavbrott.

 • Vattenflaskor för kallt dricksvatten samt termokoppar och termos, som håller vätska varm under längre tid - viktigt för matlagning eller hygien när du inte har tillgång till ström eller kylskåp.

 • Fickkniv och liknande verktyg för att öppna burkar och utföra olika mindre uppgifter under en kris.

 • Filtar och sovsäckar för situationer och platser utan uppvärmning.

 • Extra kläder och personliga hygienprodukter.

 • Ett belopp i kontanter ifall digitala betalningslösningar är avbrutna.

 • Kylväska som kan hålla mat och medicin kalla under längre tid när du inte har tillgång till kylskåp eller elektricitet.

 • Bränsle för matlagning och uppvärmning.

 • En generator som kan leverera ström till elektroniska enheter och apparater om strömmen från det vanliga elnätet är avbruten.

Prepping exit

Vad ska du göra om en kris uppstår?

Hur du hanterar en kris beror på den aktuella situationen. Är du själv i direkt fara, eller behöver du övervaka en potentiell försämring av situationen? Är det en epidemi, klimatrelaterad händelse eller ett säkerhetshot? Är det en akut, kortvarig kris eller en längre situation?

När du har bedömt den aktuella säkerhetssituationen kan du använda följande beredskapstips och råd:

 • Håll dig uppdaterad: Lyssna på radio, titta på tv och använd internet för att få senaste informationen.

 • Var kritisk mot information: Sök information från myndigheter och trovärdiga medier.

 • Tillkalla hjälp: Om du är i fara, tveka inte att söka hjälp.

 • Lyssna efter varningssirener: Sök skydd inomhus vid varning.

 • Kontrollera släktingar: Se till att släktingar som behöver vård och hjälp är trygga.

 • Var försiktig ute: Om du måste gå ut, var extra försiktig vid extremt väder eller föroreningar.

 • Håll telefonen laddad: Se till att din telefon är laddad i fall du behöver ringa ett nödsamtal.

 • Kontrollera dina förnödenheter: Se över ditt nödkit och din hemberedskap.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps webbplats kan du läsa de officiella råden för krishantering vid väder, utsläpp, översvämningar med mera.

Prepping grocery

Vanliga frågor om prepping och att vara en prepper

Vad betyder prepping?

Prepping refererar till processen att förbereda sig – både mentalt och fysiskt – för olika typer av krissituationer, så att du och din familj kan klara er själva vid en kris. Prepping handlar ofta om självförsörjning och katastrofhjälp för att säkerställa överlevnad.

Vad är en prepper?

En prepper är en person som aktivt förbereder sig för olika typer av krissituationer. Detta kan inkludera naturkatastrofer, strömavbrott, ekonomiska kriser eller andra oförutsedda händelser.

Hur preppar man?

Att preppa innebär olika aktiviteter och förberedelser. Du bygger upp förnödenheter, övar överlevnadsfärdigheter och har en beredskapsplan för olika situationer. En prepper fokuserar på att samla förnödenheter, lära sig överlevnadsfärdigheter och skapa en beredskapsplan.

Vad förbereder en prepper sig på?

Syftet med prepping och krisberedskap är att vara redo för extrema krissituationer. Detta kan inkludera naturkatastrofer, terrorism, pandemier eller krig.

Vad betyder ordet prepper?

Ordet "prepper" kommer från engelska och är en förkortning av "preparation", som betyder beredskap eller förberedelse.

Vad ska man ha som prepper?

Som prepper är det viktigt att ha rätt förnödenheter och utrustning. Viktigast är särskilt långtidshållbar mat och vatten, första hjälpen-utrustning, filtar, ficklampor och en radio som kan drivas utan el. Det är viktigt att du anpassar ditt nödlager och förnödenheter till dina individuella behov och situation. Mängden mat ska exempelvis anpassas efter din förväntan om krisens längd.

Är det nödvändigt att preppa?

Det är inte nödvändigt att preppa, då stora kriser är sällsynta i Sverige. Men alltmer extrema väderförhållanden och en spänd säkerhetspolitik gör att fler börjar preppa för att kunna hantera oförutsedda händelser. Det är upp till dig att bedöma om prepping är relevant och lämpligt för din situation och dina behov.

Produkter i din sökning: 473