Hjälp

Undgå dataförlust vid långvarig lagring

En bandenhet är en datalagringsenhet som sparar digital data på magnetiska band. Bandenheter används ofta till offline-lagring, så som större backup-uppgifter eller långvarig lagring av större datamängder. En av de primära anledningarna till att folk väljer bankenheter som deras lösning är att dataförlust över längre tids lagring är minimal.

Men i takt med att hårddiskpriserna generellt har fallit så mycket över de senaste par åren, så väljer många att istället använda en RAID-setup med hårddiskar framför bandenheter, då det är lättare att få tillgång till filer lagrade på hårddiskar, då man inte ska byta ut band för band för att få ut enskilda filer från en backup.

Produkter i din sökning: 68