Hjälp

Inköpsregler Download

Reklamationsrätten är kundens rätt att reklamera en produkt som har fel eller brister som fanns när produkten såldes. Kunden har upp till tre år att hitta fel och brister i produkten som bevisligen ligger under säljaren ansvar. Bevisbördan ligger de sex första månaderna hos återförsäljaren (sexmånadersregeln), följande två och ett halvt år ligger detta hos kunden. Reklamation är en för kunden lagstadgad rättighet.

Vid eventuella tvister rörande reklamation följer Proshop Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Enligt konsumentlagarna skall konsumenten reagera på fel eller defekt inom två månader. Det är viktigt att du kontaktar oss och informerar om felet så snart som möjligt. Att reklamera inom två månader från det att du upptäckt felet räknas alltid som inom skälig tid. Reklamation kan göras senare än två månader om särskillda förhållanden råder.

Proshop har ej prisgaranti i dagsläget. Det slutgiltiga priset vid beställningstillfället är det faktiska priset du betalar. Vi omfakturerar ej fakturerade/skickade orders.